. Slovníček pojmů kameropvé techniky
Navigační menu

Slovníček pojmů kamerové techniky

Pojem

Vysvětlení

ActiveX ActiveX je technologie společnosti Microsoft, vyvinutá pro spolupráci mezi aplikacemi. V oblasti kamerových systémů je ActiveX využíváno velmi často pro vzdálený přístup z počítače na uživatelské rozhraní rekordéru přes internetový prohlížeč. Technologie ActiveX je bohužel výsadou pouze prohlížeče Internet Explorer, proto přístup z jiných prohlížečů bývá velmi obtížně dosažitelný a v některých případech nemožný. Pro přístup k rekordéru je většinou nutné použití ActiveX v nastavení prohlížeče Internet Explorer povolit, ve výchozím stavu po instalaci OS Windows je tento doplňek zakázán.
Analogová kamera Pojmem analogová označujeme ne zcela přesně bezpečnostní kameru, která provádí přenos informací na nahrávací zařízení pomocí analogových, tedy ne digitálních dat. Tyto kamery nabízejí většinou fyzické rozlišení nižší než IP kamery. Od každé analogové kamery k nahrávacímu zařízení je třeba vézt samostatný kabel pro přenos videa a zajistit kameře napájení. Nastavení kamerového systému s analogovými kamerami je často mnohem jednodušší než u IP systémů, protože samotná kamera žádné speciální nastavení nevyžaduje. Nahrávací zařízení pro analogové kamery se nazývá DVR (Více viz DVR) a k převodu dat na digitální dochází až na straně nahrávacího zařízení, nikoliv v kameře samotné.
Cloud funkce Moderní funkce, kterou můžeme nalézt dnes ve většině rekordérů a v některých IP kamerách. Zařízení se při zapnutí přihlásí na server poskytovatele služby cloud, kterým je nejčastěji přímo výrobce, a udržuje otevřené TCP/IP spojení. Aplikace z PC nebo mobilního telefonu se nesnaží připojit přímo na zařízení, ale také na server výrobce kde spojení se zařízením identifikuje podle jedinečného identifikátoru. Server mu následně předá spojení a přenos obrazu probíhá již přímo mezi klientskou aplikací a samotným zařízením. A co to znamená pro laika? Pokud koupíte rekordér s funkcí Cloud, budete schopen se k jeho obrazu připojit odkudkoliv pomocí mobilního telefonu, tabletu nebo PC a to bez nutnosti složitého nastavování funkce ""Port Forwarding"" Vašeho domácího routeru a získávání veřejné IP adresy.

Pozor - Funkčnost služby Cloud je závislá na funkčnosti serveru poskytovatele této služby a proto nemůže být dodavatelem kamery či rekordéru garantována. U krytických aplikací doporučujeme využívání přímého vzdáleného přístupu, který není závislý na službách třetí strany.Moderní funkce, kterou můžeme nalézt dnes ve většině rekordérů a v některých IP kamerách. Zařízení se při zapnutí přihlásí na server poskytovatele služby cloud, kterým je nejčastěji přímo výrobce, a udržuje otevřené TCP/IP spojení. Aplikace z PC nebo mobilního telefonu se nesnaží připojit přímo na zařízení, ale také na server výrobce kde spojení se zařízením identifikuje podle jedinečného identifikátoru. Server mu následně předá spojení a přenos obrazu probíhá již přímo mezi klientskou aplikací a samotným zařízením. A co to znamená pro laika? Pokud koupíte rekordér s funkcí Cloud, budete schopen se k jeho obrazu připojit odkudkoliv pomocí mobilního telefonu, tabletu nebo PC a to bez nutnosti složitého nastavování funkce ""Port Forwarding"" Vašeho domácího routeru a získávání veřejné IP adresy.

DVR Digital Video Rekorder. Záznamové zařízení využívané v analogových systémech. Pro záznam obrazu využívá pevný disk. Na zadní straně naleznete připojovací konektory typu BNC, které jsou určené pro připojení kamer. Dále pak konektory typu Cinch (také RCA), určené pro připojení mikrofonů. Konektor RJ-45 je určen k připojení zařízení do PC sítě. Rekordér může dále nabízet konektory pro sběrnice RS-485 (více "RS-485") či alarmové vstupy a výstupy (více IO Porty). Více viz Záznamové zařízení.
Fixní objektiv Objektiv s fixní ohniskovou vzdáleností a pevným úhlem záběru. Více viz Objektiv
HDMI Rozhraní,sloužící k připojení zobraovací jednotky - monitoru - k rekordéru kamerového systému. Více viz. "Monitor u DVR"
HDTV Pod HDTV standard patří v současné době rozlišení HD720P, označované jako "HD Ready" a 1080P označované jako "FullHD". Více viz Rozlišení
HVR Speciální typ záznamového zařízení, nabízející jak analogové vstupy ve formě BNC konektorů, tak i digitální vstupy pro IP kamery. V konfiguraci zařízení existuje tabulka, která ukazuje povolené kombinace analogových a digitálních vstupů. Více viz Záznamové zařízení.
IP Adresa IP Adresa je v oboru počítačových sítí skupina čísel, která jednoznačně definuje síťové rozhraní v lokální síti, nebo v internetu. Veřejné IP adresy jsou unikátní v celém internetu. Část adresního prostoru byla vyhrazena pro použití v lokálních sítích (kancelářích, domácích sítích apod), které jsou od internetu oddělené routerem s překladem adres (Viz. překlad adres, router). Tyto IP adresy začínají 10.x.x.x, 192.168.x.x nebo 172.16.0-31.x. Další vyhrazenou IP adresou je 127.x.x.x, která je užívána pouze v rámci jednoho zařízení. Potřebujete-li zjistit IP adresu Vašeho počítače, spusťte z příkazového řádku (Start-Spustit-cmd) příkaz "ipconfig". V zobrazeném přehledu naleznete nejenom IP adresu (Adresa IPV4), ale také síťovou masku a bránu sítě.
IP kamera IP Kamera je typ bezpečnostní kamery, která k přenosu na záznamové zařízení využívá standartní počítačové sítě. Převod obrazu na digitální data probíhá již přímo v kameře a ne jako v případě analogových kamer v nahrávacím zařízení. U IP kamery tedy není nutné přímé spojení dedikovaným vedením mezi kamerou a rekordérem, ale je možné využít již instalované počítačové sítě objektu. IP kamery nabízí zpravidla vyšší rozlišení a často kvalitnější obraz než kamery analogové, jejich instalace a konfigurace je však náročnější na znalosti o topologii počítačových sítí. Pro účel dohledu je možné je instalovat i samostatně bez přítomnosti nahrávacího zařízení. Moderní IP kamery nabízí celou řadu funkcí pro zjednodušení jejich konfigurace a snadné nastavení příjmu jejich obrazu například na mobilním telefonu. Více viz. Cloud funkce. Nahrávací zařízení pro IP kamery je zcela odlišné od nahrávacího zařízení pro kamery analogové. Více viz NVR. Na trhu se objevuje celá řada výrobců IP kamer a jejich NVR rekordérů, ty však zpravidla nejsou navzájem kompatibilní (Více viz kompatibilita IP systémů).
Kabeláž Pro různé typy kamerových systémů se používají různé typy propojovacích kabelů. U starších kamerových systémů se nahrávací zařízení s kamerou spojovalo výhradně pomocí koaxiálních kabelů. Dnešní analogové systémy dovolují za použití tzv. UTP Balunů (viz. UTP Balun) přenos videosignálu po kabelech UTP, používaných v počítačových sítích. Tyto kabely nabízejí nižší cenu a výrazně vyšší univerzálnost při pozdějším přechodu na IP systém. Koaxiální kabely se dnes již využívají pouze u jednodušších systémů a dodávají se jako kombinace koaxiálního kabelu s konektory BNC a napájecí dvoulinky s bežným DC konektorem pro přenos napájení pro kameru.
IP kamery jsou samostatná zařízení, zapojená do infrastruktury počítačové sítě. Připojení probíhá stejně jako u většiny síťových zařízení pomocí UTP kabelu s konektory RJ-45.Pro různé typy kamerových systémů se používají různé typy propojovacích kabelů. U starších kamerových systémů se nahrávací zařízení s kamerou spojovalo výhradně pomocí koaxiálních kabelů. Dnešní analogové systémy dovolují za použití tzv. UTP Balunů (viz. UTP Balun) přenos videosignálu po kabelech UTP, používaných v počítačových sítích. Tyto kabely nabízejí nižší cenu a výrazně vyšší univerzálnost při pozdějším přechodu na IP systém. Koaxiální kabely se dnes již využívají pouze u jednodušších systémů a dodávají se jako kombinace koaxiálního kabelu s konektory BNC a napájecí dvoulinky s bežným DC konektorem pro přenos napájení pro kameru.
Kompatibilita IP systémů Slovem kompatibilita se označuje schopnost vzájemné komunikace dvou nebo více zařízení - v tomto případě IP kamer a rekordéru. Spolupráci mezi IP kamerou a nahrávacím zařízením popisuje standard ONVIF. Tento standart bohužel existuje v mnoha verzích a není pro výrobce závazný. Proto je bohužel častým problémem, že přestože kamera i rekordér dle specifikací pracují dle uvedeného standardu komunikace, nedokáží navzájem navázat spojení a nahrávací zařízení kameru "nevidí". Dobrým ale ne vždy stoprocentně spolehlivým řešením je nákup NVR rekordéru a kamer od stejného dodavatele. V našem webovém obchodě nabízíme konfigurovatelné sestavy kamer a rekordérů, ve kterých jsou vždy nabízeny pouze kamery u nichž je vzájemná kompatibilita ověřena.
Kompenzace protisvětla Funkce kamery, omezující vliv silných světelných zdrojů v záběru. Pokud kamera funkci kompenzaci protisvětla nenabízí, data pro automatické nastavení rychlosti závěrky se sbírají průměrně z celé plochy záběru. Pokud se v záběru objeví silný světelný zdroj, dojde ke zkrácení času závěrky. Výsledkem je pak záběr s tmavou plochou, kde zůstává viditelný pouze světelný zdroj. Při použití funkce kompenzace protisvětla se silné světelné zdroje do výpočtu rychlosti závěrky nezahrnují a ponechávají tak okolní scénu viditelnou.
Konfigurace Nastavení systému. Nastavení správné komunikace mezi kamerou, rekordérem, záznamovým zařízením, vaším PC, tabletem či mobilem.
Monitor u DVR Ve většině případů se k rekordéru připojuje zobrazovací zařízení - monitor - i když to není podmínkou pro samotný provoz kamerového sytému. Analogové rekordéry starších nebo jednodušších typů nabízí pro připojení monitoru analogové rozhraní, či rozhraní VGA. Tato rozhraní jsou dostačující k běžnému zobrzazení snímané scény, ale pro rozeznání všech detailů je lepší připojit monitor či televizi pomocí digitálního rozhraní HDMI a získat tak obraz v rozlišení FullHD. Toto vysoké rozlišení je vhodné i u analogových systémů, pořizujících záznam v rozlišení D1 nebo 960H, protože při zobrazení například 4 kanálů najednou nedochází ke ztrátě detailů u jednotlivých záběrů.
Nahrávací zařízení Viz Záznamové zařízení
NVR NVR - Network Video Rekorder - záznamové zařízení, ukládajíí obraz z IP kamer na pevný disk. Více viz Záznamové zařízení
Objektiv Objektiv je optická část bezpečnostní kamery, která se skládá z jedné či více optických čoček. Kvalita objektivu přímo ovlivňuje kvalitu obrazu z kamery. Z hlediska zákazníka je (kromě kvality) nejdůležitějším parametrem tzv. ohnisková vzdálenost, tedy vzdálenost mezi středem čočky (nebo jejich soustavy) a senzorem kamery, která přímo ovlivňuje úhel záběru kamery. Objektivy se v oblasti zabezpečovacích kamer vyskytují v provedení fixním a varifokálním. Fixní objektiv má od výrobce jasně definovanou ohniskovou vzdálenost a tedy i úhel záběru. Objektivy varifokální jsou vybaveny zpravidla dvojicí mechanicky ovládaných prvků, umožňující ovlivnit v předem zadaném rozsahu jejich ohniskovou vzdálenost a tedy i úhel záběru, kterým kamera snímá dohledovanou scénu. Jedním ovládacím prvkem se nastaví úhel záběru, druhým se následně doladí zaostření obrazu. U kamer typu PTZ (či Speeddome) se často vyskytují objektivy, jejichž úhel záběru je možné měnit vzdáleně v široukém rozsahu, podobně jako pracuje například funkce Zoom digitálního fotoaparátu.
Ohnisková vzdálenost Ohnisková vzdálenost je parametr objektivu kamery, udávající vzdálenost mezi ohniskvou rovinou čočky či soustavy čoček objektivu a obrazovým senzorem. Udává se v milimetrech ve formě čísla (u fixních objektivů) či rozsahu (u varifokálních objektivů). Více viz objektiv
Pevný disk Pevný disk je elektronické zařízení, na které rekordér ukládá záznamy z kamer. Přestože se jedná o stejný druh zařízení, který je znám z běžných stolních počítačů, doporučujeme volit typ určený pro bezpečnostní rekordéry. Obal bezpečnostního rekordéru díky své velikosti nabízí výrazně méně možností chlazení disku. Speciální disky pro zabezpečovací aplikace dovolují bezproblémový provoz i při povrchové teplotě 75°C, disky pro PC zpravidla počítají s maximální teplotou kolem 50°C. Kapacitu pevného disku je třeba volit s ohledem na počet a typ kamer a zárověň s ohledem na požadovanou dobu záznamu. V našich praktických návodech naleznete přehlednou tabulku, podle které můžete pro Vás potřebnou kapacitu odhadnout. Prakticky všechny dnešní rekordéry využívají pevné disky s rozhraním SATAII nebo SATAIII o velikosti 3.5".
PoE Systém PoE je zkratka pro systém napájení zařízení po datovém kabelu v lokální síti. Bežně se využívá dvou typů těchto napájení. Původní PoE je definováno standardy 802.3af a 802.3ae. Využívá střídavé napájecí napětí 48V, které je u koncového zařízení usměrněno a regulováno na požadovanou úroveň. Výhodou tohoto systému je použití vyššího napětí a tak dosažení menší ztráty na kabelovém vedení. Toto napájení lze většinou bez problémů použít až do vzdálenosti 100m vedení. Vzhledem k poměrně vysoké ceně zařízení s tímto systémem se díky aktivitě společnosti Mikrotik během posledních deseti let začalo využívat ještě tzv. pasivní PoE napájení, které není standartizováno žádnou normou. Využívá skutečnosti, že datový kabel, pracující na rychlosti 100MBit/sec, využívá pro datový přenos pouze 4 vodičů UTP kabelu, který však nabízí vodičů 8. Zbývající 4 vodiče jsou proto využity pro přenos napájení, zpravidla přímo na úrovni 12V. Napájecí napětí je přenášeno na kontaktech 4 a 5, zem pak na kontaktech 7 a 8. Tento typ napájení je možné použít na kratší vzdálenost, zpravidla 20-40 metrů. Přesnější určení možné není, záleží na kvalitě kabelu a také na vstupním rozsahu napájecího zdroje kamery, který očekává 12V, ale po úbytku napětí na kabelu obdrží napájení nižší. Pozor - přestože PoE v obou verzích využívá UTP kabelu, napájení neprochází aktivními síťovými prvky, jako je switch nebo router! Proto je nutné kameru zapojit vždy přímo na vedení z PoE injektoru nebo switche. Při připojení switche či routeru na kabel s PoE napájením může dojít k poškození tohoto zařízení i PoE switche. Další informace viz. Poe Injektor, PoE Splitter, PoE Switch, PoE kamera
Přístup z internetu Všechny dnešní zabezpečovací rekordéry nabízí připojení k počítačové síti a ovládání pomocí internetového prohlížeče či speciální aplikace. Na stejném principu funguje i přístup z mobilních telefonů, kdy je ale vždy potřeba instalovat speciální aplikaci. Pro zajištění přístupu z internetu existují dva způsoby. První možností je využití funkce Cloud u zařízení, které tuto funkci podporují. Více Viz. "Cloud funkce". Pokud není k dispozici funkce Cloud, je potřeba zajistit, aby rekordér sám byl z internetu dostupný. To vyžaduje provedení konfigurace Vašeho routeru (viz. Router) a přidělení veřejné IP adresy. Více podrobností o této problematice hledejte pod hesly "Port Forwarding" a "Překlad adres". Je třeba podotknout, že tato problematika vyžaduje jisté zkušenosti s konfigurací TCP/IP počítačových sítí.
Přístup z mobilního telefonu Pro přístup k rozhraní rekordéru, obrazu z kamer a záznamům z mobilního telefonu je třeba nainstalovat kompatibilní aplikaci z aplikačního marketu. Výrobci většinou podporují operační systémy pro mobilní telefony Android a IOS (Iphone). V některých případech také platformu Windoes Mobile. Pro přístup na přímo dostupný rekordér, který nevyužívá funkci Cloud je zpravidla k dispozici více kompatibilních aplikací. Při použití funkce Cloud je nutné použít přímo doporučenou aplikaci výrobce, neboť ta jediná se bude správně odkazovat na Cloud server této společnosti. Informaci kterou aplikaci použít naleznete zpravidla v popisu vybraného rekordéru. Na aplikační market z mobilního telefonu OS Android se dostanete přes ikonu "Google Play", u Iphone plní tuto funkci ikona "App store".
Router Router je zařízení, které nespadá přímo do oblasti kamerových systémů, ale je úzce spjato s možností vzdáleného přístupu k záznamovému zařízení, nebo kamerám. Toto zařízení slouží jako spojovací článek mezi Vaší domácí počítačovou sítí a vnějším Internetem. Router má dvě strany, každou s přidělenou samostatnou IP adresou. (Viz. IP Adresa).
Rozlišení Rozlišení označuje počet informací, obsažených v obraze. U analogových systémů se rozlišení dríve udávalo pouze pomocí množství televizních řádků kamery. Dnes jsou na trhu analogové kamery, pracující s rozlišením cca 700-1200TV řádků. Při ukládání obrazu z těchto kamer na záznamové zařízení, které pracuje digitálně, je však obraz digitálně převzorkován, komprimován a uložen v rozlišení, nastaveném na záznamovém zařízení. Analogové systémy nejčastěji obraz ukládájí v rozlišení, označovaném jako D1 - tedy 720x576 obrazových bodů. Modernější analogové rekordéry pak nabízejí vyšší rozlišení, označované jako 960H - Tedy 960x576 obrazových bodů, které je přirozenější při zobrazení na monitorech s poměrem stran 16:9. Stejné rozlišení -tedy 720x576 pro poměr stran 4:3 a 960x576 pro poměr stran 16:9, využívají DVD disky. IP kamerové systémy nabízejí díky vysokému rozlišení výrazně více detailů v obrazu - pracují totiž s rozlišením 720P (1280x720 obrazových bodů), nebo 1080P (1920x1080 obrazových bodů). Rozlišení 1080P je označovaná také jako FullHD. V této kvalitě dnes vysílají digitální televize a nabízejí ji BD disky. V průběhu přístích let lze očekávat další nárůst kvality zabezpečovacích kamer, pracujících v rozlišení 4K - tedy 3840x2160 obrazových bodů. První typy bezpečnostních kamer s tímto rozlišením mají na trh přijít v roce 2017.
Televize Televizi lze využít jako zobrazovacího zařízení pro DVR a NVR rekordéry.
Úhel záběru Úhel záběru kamery je přímo ovlivňován ohniskovou vzdáleností a je mimořádně důležitým parametrem pro výběr kamery. U kamer s fixním objektivem je pevně nastaven, u kamer s varifokálním objektivem je možné jej měnit. Delší ohnisková vzdálenost znamená menší úhel záběru. Při malém úhlu záběru je možné rozeznat u vzdáleného objektu více detailů a objekt se zdá být přiblížený, ale obraz kamer pokrývá pouze malou plochu. Tyto objektivy se využívájí například pro dozor nad vjezdem na pozemek či dveře do místnosti. Kamery s krátkou ohniskovou vzdáleností (méně než 4mm) nabízejí široký záběr, kterým je možné pokrýt větší plochu za cenu snížení množství detailů. Tento typ kamer se využívá například pro dohled nad plotem či parkovištěm. Více informací - viz Objektiv
Uživatelské rozhraní Pojmem uživatelské rozhraní označujeme u analogovýcch i IP systémů ovládací a nastavovací nabídky. Tyto nabídky jsou u nahrávacích zařízeních dostupná přes televizní výstup, nebo přes vzdálený přístup z prohlížeče. U analogových kamer zpravidla uživatelské rozhraní není s vyjímkou kamer nabízejících jednoduchou konfiguraci přes OSD menu. (Viz. OSD Menu). IP Kamery televizní výstup přímo nenabízí a jejich nastavení je dostupné pouze ze speciální aplikace nebo pomocí internetového prohlížeče. Při přístupu k uživatelskému rozhraní většina kamer a rekordérů vyžaduje povolení ovládacího prvku ActiveX. (Viz ActiveX)
Varifokální objektiv Objektiv s proměnlivou ohniskovou vzdáleností / úhlem záběru. Více viz Objektiv
Záznam při pohybu Funkce záznam při pohybu dovoluje spuštění nahrávání pouze v případě, že se v záběru kamery (či jeho definované části) něco pohybuje. U analogových systémů kamera trvale odesílá obraz a rekordér provádí vyhodnocování změn v tomto obraze, u IP systémů provádí vyhodnocení již samotná kamera. U starších systémů nebyl zpravidla pohyb zaznamenán ihned a počátek záznamu tedy chyběl. Novější rekordéry však dovolují aktivaci funkce "Přednahrávání", kdy se trvale posledních několik sekund záznamu ukládá do paměti rekordéru, a při aktivaci nahrávání jsou tato data vložena před nahrávku. Díky tomu je možné, aby rekordér zdánlivě nahrávání spustil již několik sekund před samotným pohybem v záběru.
Záznamové zařízení Jako "Záznamové zařízení" označujeme v oblasti bezpečnostních systémů rekordér, zajišťující nejen záznam obrazu z kamer na pevný disk, ale i řadu dalších funkcí. U analogových systémů zajišťuje nahrávací zařízení kompletní převod analogových dat na digitální a všechny funkce s touto činností spojené, tedy například i spuštění záznamu při pohybu (Viz. "Záznam při pohybu"). Analogový rekordér se nazývá DVR, NVR je pak rekordér pro IP systémy. HVR je speciálním typem rekordéru, ve kterém je možné kombinovat analogové i IP kamery. Záznam rekordér ukládá na pevný disk, který není součástí jeho dodávky a zákazník si je volí dle požadované kvality a doby záznamu (Viz. Pevný disk). Rekordér dále zajišťuje "reportovací" funkce, tedy například odeslání emailu s informací o alarmovém stavu či poruše systému. K dnešním rekordérům je možné přistupovat celou řadou způsobů - od spojení s monitorem pomocí analogového či HDMI konektoru (Viz. Monitor u DVR), kdy ovládání probíhá pomocí myši, přes jednoduché aplikace pro mobilní telefony, tablety a počítače až po připojení pomocí internetového prohlížeče. (Více viz Přístup z internetu)