. Výběr a montáž kamerových systémů
Navigační menu

 

 

 

Co potřebuji vědět před výběrem kamerového systému

Děkujeme za důvěru, kterou již četbou těchto řádků vkládáte do naší společnosti. V tomto průvodci volbou kamerového systému se vám pokusíme pochopitelnou jednoduchou formou popsat jaké komponenty systému vybrat tak, aby vám zabezpečení vašeho objektu co nejlépe sloužilo.

 

 1. Co potřebuji vědět před výběrem kamerového systému?

  Nejprve je vhodné si ujasnit, co od kamerového systému očekáváte. V případě rodinného domku se nejspíše jedná o ochranu před nežádoucí návštěvou, tedy především o dohled nad zahradou a oplocením. V případě zabezpečení komerčních objektů přichází do úvahy i kontrola vnitřní části objektu, např. dohled nad výrobou, prodejem či pohybem osob.

  Půdorys s označením problematických míst - nejlepší variantou je vždy nakreslit si jednoduchý půdorys pozemku s objektem či interiérem a vyznačit místa, která budete potřebovat mít pod dohledem. Pokud to bude možné, udělejte si z tohoto nákresu několik kopií. Pokud nemáte k dispozici stavební plány pozemku, může být dobrým základem pro náčrtek satelitní nebo letecká fotografie. Tu můžete získat na veřejných mapových serverech na internetu – maps.google.com nebo mapy.cz. Nákres půdorysů s označením. problematických míst vidíte na následujících obrázcích.


  Obrázek 1 - rodinný dům s pozemkem

   


  Obrázek 2 - kanceláře umístěné v administrativní budově.

  Návrh umístění kamer

  Kamery se zakreslují formou trojúhelníku, označujícího úhel jejich záběru. Již v tuto chvíli je dobré vědět, že běžná kamera má úhel záběru v rozsahu cca 20-90°, a že tedy žádný z trojúhelníků nebude mít úhel větší. Jak celý uvedený nákres může vypadat, ukazují následující obrázky.


  Obrázek 3 - Zakreslené bezpečnostní kamery v rodinném domě


  Obrázek 4 - Zakreslené bezpečnostní kamery v administrativní budově

  Pro umístění kamer volte taková místa, kde je lze snadno namontovat. Ideální jsou střešní trámy, podbití střechy či přímo zdi objektu. Kamery se instalují do takové výšky, aby je nebylo možno odmontovat či poškodit bez použití pomůcek. Zpravidla se jedná o výšku 2.5 – 3.5 metru.

  Pokud si nejste svým návrhem jisti, doporučujeme kontaktovat naši technickou podporu na podpora@eurazio.eu či telefonu 774 833 233. Po dohodě jim zašlete připravený zákres s označením problematických míst, doplněný například fotografií objektu. Naši technici vám návrh zpracují.

   

 2. Analogový nebo IP kamerový systém?

  Z předchozího odstavce máte již připravený návrh s umístěním jednotlivých kamer. Pokud jste se rozhodli nevyužít služeb naší technické podpory a vybrat si kompletní kamerový systém vlastními silami, pomůže Vám tento odstavec v zásadním rozhodnutí o typu kamery.

  Zvolit systém na starším analogovém standardu s jednodušší konfigurací, nebo zvolit kamerový systém typu IP, využívající spojení kamer a nahrávacího zařízení přes počítačovou síť? Podíváme se na tuto volbu z několika hledisek, která vám jistě pomohou při Vašem výběru:
   

  • Oba systémy umožnují spojení přes televizi, počítač či telefon
  • IP kamery mají výrazně kvalitnější obraz – lépe rozeznáte detaily
  • Úhly záběru mohou být u obou typů stejné
  • IP systém může stejný prostor ochránit při menším počtu kamer
  • Analogový systém má jednodušší nastavení systému
  • Analogový systém je stále ještě levnější
  • Záznamy z analogových kamer potřebují méně místa na pevném disku rekordéru
  • Volíte-li profesionální instalaci, bude pro vás pravděpodobně výhodnější vybrat si IP kamerový systém pro větší uživatelské pohodlí a kvalitu obrazu.

   

  Pohled z hlediska uživatele

  Jak budete kamerový systém využívat?

  Spousta zákazníků si myslí, že použití analogového kamerového systému neumožňuje využívání moderních přístupů k obrazu z kamer, jako je přístup z mobilního telefonu či přes internet pomocí počítače. Není to pravda, neboť posledních několik let nabízí tyto funkce i veškerá nahrávací zařízení – rekordéry – používané v analogových systémech. Rozdělení na IP a analogové systémy označuje skutečně pouze typ spojení mezi kamerami a samotným rekordérem. Analogové systémy nabízí také nižší cenu, i když tento rozdíl se stále více stírá. U analogových systémů je také jednodušší výměna kamery při její případné poruše, protože veškerá nastavení se provádí pouze na straně rekordéru.

  IP kamerové systémy naproti tomu nabízí výrazně vyšší rozlišení kvality obrazu až do plného HDTV. Díky tomu je v některých případech možné použít pouze jednu kameru v místě, kde by analogový systém vyžadoval kamery dvě. Díky výrazně vyššímu množství obrazových informací je u IP HDTV systému možné rozeznat případného narušitele střeženého prostoru na znatelně vyšší vzdálenost.

  Rozdíl v kvalitě obrazu je přibližně takový, jako rozdíl mezi běžnou a moderní HDTV televizí při vysílání s vysokým rozlišením. Nevýhodou takto kvalitního záznamu je samozřejmě vyšší náročnost na množství uložených dat, a tedy velikost instalovaného pevného disku v rekordéru.

  Pohled z hlediska instalace

   Kabeláž - Analogové systémy využívají hvězdicové instalace kabeláže. To znamená, že od každé kamery k rekordéru vede vždy jeden kabel pro přenos videosignálu. Dále je třeba každé kameře zajistit napájení 12V. Toto napájení je možné vést společně s videosignálem pomocí speciálních kabelů a redukcí (více se dozvíte v sekci Analogové systémy). Také je možné použít samostatný napájecí zdroj (napojení na 230V) pro každou kameru samostatně. To však vyžaduje volnou elektrickou zásuvku 230V v blízkost místa instalace kamery. Všeobecně se toto řešení příliš nedoporučuje, protože znemožňuje případnou instalaci záložního centrálního napájení pro celý kamerový systém pro případ odpojení proudu např. narušitelem.

  Nastavení - analogového kamerového systému spočívá v podstatě pouze v nastavení samotného rekordéru, a v porovnání s nastavením IP systému je výrazně jednodušší. Většina systémů dokonce funguje okamžitě po zapojení do zásuvky. Pokud zákazník vyžaduje pouze běžný záznam obrazu do časové smyčky, nemusí žádné parametry rekordéru měnit.

  IP systémy využívají spojení pomocí počítačové sítě mezi jednotlivými kamerami a rekordérem. To znamená, že kamkoliv do nově zřízené nebo již instalované počítačové sítě lze připojit kameru a stejně tak i rekordér. Není tedy vždy nutné instalovat nový kabel od každé kamery přímo k rekordéru, protože se využívá již existující infrastruktura počítačové sítě. V takovém případě je však vždy třeba brát v úvahu skutečnost, že každá IP HDTV kamera trvale přenáší na rekordér velké množství dat a touto zátěží se může snížit celková prostupnost počítačové sítě. Samozřejmě, kromě instalace nové kabeláže existují i jiná, sofistikovanější řešení tohoto problému, jako jsou virtuální sítě či prioritizace paketů. Tyto speciální techniky již překračují rámec tohoto článku.

  Napájení - Z hlediska napájení je situace podobná jako u kamerových systémů analogových. Každou kameru je možné napájet samostatně napájecím zdrojem v místě instalace, nebo pomocí redukcí vzdáleně po kabelu. V nabídce IP kamer najdete však také typy, které již pro napájení po datovém kabelu nevyžadují na straně kamer žádné speciální příslušenství. Tyto kamery se označují jako PoE (Power over Ethernet) kamery.

  Konfigurace - Konfigurace IP kamerového systému je v porovnání s analogovou variantou složitější. Je třeba nastavit nejen rekordér, ale i každou kameru samostatně, aby se správně identifikovala v síti a rekordér ji byl schopen nalézt. Pokud nemáte alespoň základní znalosti v oblasti počítačových sítí, bude pro vás konfigurace IP systému pravděpodobně velkým problémem. Naše technická podpora vám samozřejmě může poradit s parametrem, který Vám není jasný, případně provést vzdálenou konfiguraci systému (placená služba). Přesto v případě, že si zvolíte IP kamerový systém, doporučujeme znovu zvážit možnost kompletní instalace na klíč.

  Pokud se rozhodnete pro IP kamerový systém, věnujte prosím pozornost článku „Kompatibilita“. Ne každá IP kamera je totiž schopna pracovat s každým nahrávacím zařízením a je třeba komponenty pečlivě vybrat.

   

 3. Chci IP kamerový systém

  1. Kompatibilita
  2. IP kamerové systémy využívají spojení pomocí počítačové sítě mezi kamerou a rekordérem. Tato komunikace probíhá na základě daných pravidel, nazývaných komunikační protokol. Na trhu existuje několik verzí komunikačních protokolů. Aby kamera s rekordérem správně spolupracovala, musí využívat stejnou verzi tohoto protokolu. Proto bohužel ne každá kamera spolupracuje s každým rekordérem. Abyste se vyhnuli tomuto problému, doporučujeme využít některou z našich instalačních sad, které vždy obsahují vzájemně kompatibilní zařízení. Kromě sad pevně definovaných naleznete v nabídce i sady volitelné. Ve volitelných sadách je výběr z několika rekordérů a mnoha kamer, nicméně všechna zařízení v dané sestavě jsou navzájem kompatibilní, a máte tedy jistotu, že budou navzájem správně komunikovat.
    

  3. Kamery
  4. IP Kamery jsou nejdůležitějším komponentem kamerového systému, proto je třeba věnovat jejich výběru dostatečnou pozornost. Při výběru jejich umístění dbejte vždy na co nejlepší pokrytí střeženého prostoru a berte v úvahu, že případný narušitel (tedy zloděj) má o kamerových systémech zpravidla dost jasnou představu. J

   Jak dobře půjde na záznamu pachatele identifikovat, určuje několik základních parametrů kamery. Dva nejdůležitější jsou určitě rozlišení a úhel záběru.

   Typy rozlišení:

       Levnější 720P kamery, nabízející rozlišení 1280x720 obrazových bodů.

       Dražší FullHD 1080P kamery, tedy 1920x1080 obrazových bodů, při stejném úhlu záběru zachytí výrazně vyšší úroveň detailů.

   Úhel záběru kamery / ohnisková vzdálenost:

   Fixní - pevně daný úhel záběru

   • Široký záběr 80° s ohniskovou vzdáleností 2,8mm – vhodné pro krátkou vzdálenost a dlouhý/široký úsek (parkoviště, plot)
   • Úzký úhel záběru 45° s ohniskovou vzdáleností 6mm – vhodné pro dlouhé vzdálenosti s důležitostí detailů (vstupy, chodby)

   Varifokální - úhel záběru mechanicky nastavíte v předem daném rozsahu.

   Optimálním, ale dražším řešením je použití kamer s varifokálním objektivem, kde není úhel záběru pevně definován. Sami si ho nastavíte pomocí mechanických ovladačů umístěných na kameře tak, aby zabíral přesně ten prostor, který je třeba monitorovat. Jejich cena je sice o něco vyšší než u fixních kamer, ale tento rozdíl je komfortem při instalaci většinou vyvážen.

   V následující tabulce naleznete rychlý orientační přehled o kombinacích rozlišení a ohniskové vzdálenosti

   „Rozlišením obličeje“ se rozumí vzdálenost, ve které má obličej dospělé osoby dívající se do kamery velikost přibližně 20x30 obrazových bodů. Tato hodnota se v zabezpečovací technice považuje za dostačující pro pozdější identifikaci osoby. Parametr sledovaná „Šířka záběru“ pak říká, jak široké je obrazové pole v případě, že největší vzdálenost od kamery je právě rozlišovací vzdálenost. Zjednodušeně řečeno, pokud se použije IP kamera s objektivem 2.8mm a rozlišením 720P, identifikuji osobu pohybující se ve vzdálenosti 5,5 metru od kamery. Druhý parametr pak říká, že pokud bude kamera umístěna ve vzdálenosti 4,2 metrů od rovného plotu a situována kolmo na něj, zabere přibližně 7 metrů z délky tohoto plotu. Na okraji záběru pak bude vzdálenost od plotu právě zmíněných 5,5 metru. Případný narušitel při překonávání plotu bude tedy identifikovatelný v celém záběru kamery.

   Noční přisvícení - Přisvícení kamera provádí v infračerveném pásmu světla, které není lidským okem zachytitelné. U každé kamery naleznete vzdálenost, na které její noční přisvícení osvětluje snímaný záběr. Je však třeba brát v úvahu, že se jedná o hodnotu měřenou v čistém ovzduší. Díky prachovým částicím a smogu zejména ve větších městech dosah přisvícení znatelně klesá a to až na polovinu uváděné vzdálenosti.

   Mechanické řešení krytu kamery / venkovní a dome - Podle krytu se kamery dělí na kamery odolné přímému dešti (venkovní) a kamery dome, někdy nesprávně označované jako vnitřní. Dome kamery mají elektronické řešení shodné s kamerami venkovními, není však zajištěna jejich vodotěsnost. Bez problémů je však možné je instalovat do míst v exteriéru, která jsou před přímým deštěm chráněna například přesahem střechy.

    

  5. Rekordér

   Pokud jste si přečetli předchozí odstavec a upravili dle nových vědomostí svůj nákres o konkrétní rozmístění kamer, v tuto chvíli již víte, kolik IP kamer bude Váš systém obsahovat. To je základním předpokladem pro správný výběr rekordéru. Rekordér musí nabízet stejný nebo větší počet kanálů pro záznam, jako je počet vašich kamer. Rozlišení kamer není třeba brát v potaz, protože rekordéry v naší nabídce nabízí vždy shodný počet kanálů pro kamery v rozlišení 720P jako pro vyšší rozlišení 1080P.

   Rekordéry jsou dodávány bez pevného disku, který je využíván pro ukládání zaznamenaného obrazu. Spolupracují s pevnými disky SATAII-III, které se využívají i v běžných stolních počítačích. Vzhledem k malým rozměrům a zpravidla pouze pasivnímu chlazení rekordérů je však vhodné využít pevných disků určených přímo pro použití v zabezpečovacích systémech. Naše firma již řadu let využívá typ Seagatte Pipeline. Jestliže se rozhodnete pro použití běžného pevného disku pro PC, volte typ s nižším počtem otáček. Tyto disky se méně zahřívají, a proto jsou při použití v rekordérech spolehlivější. Moderní typy SSD disků bez mechanických dílů lze také použít. Jejich cena je však při potřebné kapacitě v současnosti stále ještě velmi vysoká a jejich hlavní přínos – vysoká rychlost zápisu a čtení dat – v NVR rekordéru nevyužijete. Pro volbu kapacity pevného disku je třeba se rozhodnout, jak dlouhou dobu záznamu požadujete.

   Většina rekordérů umožňuje provádět záznam pouze při detekci pohybu, nebo pořizovat trvalý záznam. Pro záznam 1 hodiny z kamery v rozlišení 720P a při plné rychlosti 25 snímků za sekundu je třeba počítat s kapacitou přibližně 1600 MB. Pro záznam FullHD 1080P pak cca 3100 MB. Nejčastějším požadavkem je záznam na 7 dní, kdy pro 4 kamerový systém 720P postačuje pevný disk 1TB, na 8 kamerový systém 2TB a na 16 kamerový systém 4 TB. U systému 1080P jsou hodnoty dvojnásobné. V případě potřeby delšího záznamu je vždy nejlepší variantou snížení snímkové frekvence ze standardní hodnoty 25 snímků za sekundu například na 6. Doba celkového záznamu se tak zhruba 4 násobně prodlouží. Záznam sice nebude zcela plynulý, ale detaily záběru zůstanou zachovány na maximální úrovni. Základní kombinace pro počet kamer a délku záznamu zobrazuje následující tabulka.

   Pro volbu kapacity pevného disku je třeba se rozhodnout, jak dlouhou dobu záznamu požadujete. Většina rekordérů umožňuje provádět záznam pouze při detekci pohybu, nebo pořizovat trvalý záznam. Pro záznam 1 hodiny z kamery v rozlišení 720P a při plné rychlosti 25 snímků za sekundu je třeba počítat s kapacitou přibližně 1600 MB. Pro záznam FullHD 1080P pak cca 3100 MB. Nejčastějším požadavkem je záznam na 7 dní, kdy pro 4 kamerový systém 720P postačuje pevný disk 1TB, na 8 kamerový systém 2TB a na 16 kamerový systém 4 TB. U systému 1080P jsou hodnoty dvojnásobné. V případě potřeby delšího záznamu je vždy nejlepší variantou snížení snímkové frekvence ze standardní hodnoty 25 snímků za sekundu například na 6. Doba celkového záznamu se tak zhruba 4 násobně prodlouží. Záznam sice nebude zcela plynulý, ale detaily záběru zůstanou zachovány na maximální úrovni. Základní kombinace pro počet kamer a délku záznamu zobrazuje následující tabulka.

  6. Příslušenství
  7. Kromě kamer a nahrávacího zařízení je pro instalaci kamerového systému třeba ještě několika doplňků. Rekordéry jsou dodávány včetně napájecích zdrojů, ale kamery ne.

   Napájení kamer - Napájení se zpravidla řeší centrálně pomocí jednoho nebo několika silnějších napájecích zdrojů. Téměř veškeré IP kamery, které naleznete v naší nabídce, jsou napájeny pomocí napájecího napětí 12V. Jedinou výjimku tvoří kamery PoE, které jsou napájeny po datovém kabelu pomocí speciálního switche. Na obrázku je znázorněn rozbočovač napájení pro 4 kamery.

   PoE - I kamery, které nejsou na napájení po datovém kabelu (PoE) z výroby připraveny však lze tímto způsobem napájet. Centrální napájecí zdroj je umístěn u switche. Na datový kabel, vedoucí ke kameře, se připojí speciální dvoudílná redukce, kterou naleznete v našem sortimentu v sadě pod označením PoE-2P. Jeden díl (injektor „přimíchává“ do datového kabelu i napájení, druhý díl (splitter) se připojí před kameru a zajištuje opětovné oddělení dat a napájecího napětí. Na obrázku vidíte PoE injektor panel a 16 portový switch.

   Kabeláž - Kabeláž je u IP kamerových systémů shodná s typem kabelu používaném v počítačových sítích. Jedná se o kabel označovaný Cat.5, Cat.5E nebo Cat.6, tedy o běžně dostupný kroucený 4-pár, zakončený konektory RJ-45. Nenechte se spoustou neznámých pojmů a označení zmást, jedná se o stejný kabel, kterým je Váš počítač připojen do datové zásuvky. Pro instalaci konektorů RJ-45 je třeba mít speciální kleště, které naleznete v naší nabídce pod názvem K-RJ45E.

   Infračervené reflektory - Volitelným doplňkem, který se využívá u profesionálních instalací, mohou být externí infračervené reflektory, které v noci přisvětlují snímanou scénu. Důvodem k jejich použití může být nedostatečný výkon integrovaného přisvícení vámi zvolené bezpečností kamery, ale častěji se toto řešení používá kvůli létajícímu hmyzu. Pro ten je infračervené světlo viditelné, a při využití integrovaného přisvícení kamery dochází často k snížení kvality záznamu díky roji komárů či můr, pohybujících se v blízkosti objektivu. V takovém případě je vhodné integrované přisvětlení kamery vypnout, a instalovat samostatný infračervený reflektor dále od samotné kamery.

   

 4. Chci analogový kamerový systém

   

  1. Kamery

   Při volbě kamerového systému hrají kamery naprosto klíčovou roli. Většina zákazníků bohužel věnuje téměř výhradně pozornost rozlišení kamer, tedy počtu televizních řádků, ostatní parametry zpravidla při volbě zůstávají v pozadí. Počet řádků je jistě velmi důležitým parametrem, určitě však není jediným, o který je třeba se zajímat.

   Základní otázkou je, kam bude kamera určena a jestli tedy volit typ venkovní či vnitřní (tzv. dome kamery). Z hlediska elektroniky jsou oba typy shodné, i jejich teplotní odolnost je stejná, jediným rozdílem je tedy provedení krytu. Kamery venkovní jsou plně odolné dešti, přímému slunci a jiným rozmarům počasí. Dome kamery se sice označují nesprávně jako vnitřní, ale i tento typ lze bez problémů instalovat do vnějšího prostředí. Pro instalaci vyberte takové místo, které je chráněno před přímým deštěm. Instalace například pod přesah střechy je zpravidla zcela bez problémů. Dome kamera je zaoblená, spíše kulatá a venkovní kamera spíše válcovitá a hranatější. Venkovní kamera je navíc opatřena nastavitelným krytem proti oslnění slunečními paprsky.

   Další otázkou ke zvážení je úhel záběru kamery a s ním související ohnisková vzdálenost. Z předchozího bodu máte k dispozici plánek objektu s vyznačenými pozicemi kamer a zónami s požadavkem na střežení. Nyní je třeba zodpovědět otázku, co konkrétně je třeba v dané zóně střežit. Například pouhý záznam pohybu osoby bez potřeby její identifikace je velmi jednoduchý problém, ale v případě potřeby identifikace je třeba zajistit, aby obličej měl v záběru rozlišení přibližně 20x30 obrazových bodů. Při záznamu analogové kamery s minimálním rozlišením 700TV řádků v rozlišení, označovaném jako D1 720x576 bodů – které je v použití nejčastější – existuje jednoduchá pomůcka – Ohnisková vzdálenost kamery v milimetrech (objektiv 6mm znamená ohniskovou vzdálenost 6mm) je rovna rozlišovací schopnosti kamery v metrech. Tento údaj není příliš přesný, ale pro orientační výpočet postačuje. Pokud zvolíme kvalitnější kameru a rekordér se záznamem v rozlišení 960H, tedy 960x576 obrazových bodů, můžeme uvedenou vzdálenost prodloužit ještě o cca 20%. Tyto údaje naleznete v přehledné tabulce níže.

   Pokud si nejste výběrem ohniskové vzdálenosti jisti, existuje snadné řešení. Za nepatrně vyšší cenu naleznete v naší nabídce také kamery s tzv. varifokálním objektivem. Tyto kamery umožňují při instalaci nastavit ohniskovou vzdálenost a tedy i úhel záběru pomocí dvojice otočných ovladačů na kameře. Dnes se již téměř výhradně dodávají varifokální kamery s objektivy, pracujícími v širokém rozsahu 2.8 až 12mm, což odpovídá úhlu záběru přibližně 21-83°.

   Dalším parametrem, kterému doporučujeme věnovat pozornost při výběru analogové kamery je typ senzoru. Levnější kamery typu CMOS naleznete v nabídce s rozlišením 700 a 1200 TV řádků v sériích kamer Relicam Economy a Relicam Standard. CMOS senzory i přes své trvalé zlepšování stále ještě nedosahují barevně věrného podání senzorů CCD, které naleznete v kamerách Relicam Professional. Tato řada nabízí v oblasti zabezpečovacích analogových systémů nejlepší obraz a to i přes své nižší rozlišení, pouhých 800 TV řádků.

   Posledním parametrem, který je třeba brát úvahu je noční přisvícení kamery. Kromě několika málo výjimek jej dnes naleznete prakticky na všech kamerách. U vybraného produktu naleznete údaj v metrech, na kterou bude noční přisvícení pracovat. Je třeba vždy brát v úvahu, že daný údaj předpokládá dosvit v čistém prostředí a že smog a nečistoty v ovzduší velkých měst mohou tento dosah snadno o 30-50 % zkrátit.

    

  2. Rekordér
  3. Výběr rekordéru je vždy vhodné nechat až po kompletním výběru všech kamer. V této chvíli již byste měli mít v ruce upravený obrázek z prvního odstavce s jejich finálním umístěním a tedy i počtem. Pokud jste se rozhodli pro ekonomickou variantu se senzory CMOS s rozlišením menším než 1000 TV řádků, bude stačit, když vybraný rekordér bude nabízet rozlišení D1, tedy klasický PAL. V případě, že jste zvolili kamery CMOS s rozlišením 1200 TV řádků, či ještě lepší CCD kamery, doporučujeme vybrat nahrávací zařízení s rozlišením 960H. Toto rozlišení je vhodné volit i v případě, kdy bude obraz zobrazován na monitoru či televizním přijímači s poměrem stran 16:9, kde u rozlišení D1 dochází ke zkreslování (roztažení) obrazu. Počet vstupů rekordéru musí být přinejmenším shodný s počtem instalovaných kamer. Jestliže je počet vstupů do rekordéru o něco vyšší, je to výhoda. Pokud totiž po instalaci zjistíte, že obraz nepokrývá dostatečně celou vámi požadovanou oblast, je velmi snadné dokoupením další kamery problém vyřešit.

   Nahrávací zařízení se dodávají bez pevného disku. Jedná se o podobný pevný disk, na který se ukládají data v běžném počítači s rozhraním SATA II nebo SATAIII. Při výběru disku není potřeba řešit přenosovou rychlost pro zápis a čtení, protože i ty nejpomalejší dnes dostupné disky jsou pro tuto aplikaci zcela postačující. Uvědomte si ale, že obal DVR rekordéru zpravidla není vybaven aktivním chlazením, proto doporučujeme vybrat disk s nízkými otáčkami, které se méně zahřívají. Nejlepší volbou pak jsou disky přímo určené pro aplikace záznamu videa, které dovolují práci při vysokých teplotách. My s úspěchem již mnoho let využíváme disky typu Seagatte Pipeline, jejichž cena je sice o cca 15% vyšší než u běžných disků, ale jejich spolehlivost je opravdu výrazně vyšší.

   Kapacita pevného disku je dána požadovanou dobou záznamu z jednotlivých kamer. Přesná doba záznamu se bohužel určit nedá, neboť použitá komprese používá variabilní datový tok. Velmi hrubě lze odhadnout, že pro 1 hodinu záznamu v rozlišení D1 při rychlosti 25 snímků za sekundu potřebujete přibližně 800MB diskové kapacity. U záznamu v rozlišení 960H je datová náročnost přibližně 1000 MB/hod. U systému s 8 kamerami a požadavkem na trvalý záznam 14 dní bude výpočet vypadat následovně. 1000 MB(kamera za hodinu) x 8(počet kamer) x 24(hodin za den) x 14(počet dní) = 2.688.000 MB, tedy 2.68 TB. To znamená, že v uvedeném případě je nejvhodnější volbou disk s kapacitou 3TB, který bude dostačující pro cca 16 dní trvalého záznamu. Nejběžnější kombinace naleznete v následující tabulce.

   V tabulce uvedené hodnoty počítají s trvalým záznamem při plné rychlosti 25 snímků za sekundu. V zabezpečovací technice se běžně snímková frekvence snižuje na 13 či 6 snímků za sekundu z důvodu prodloužení doby záznamu, protože plynulost výsledného videa opravdu není podstatným faktorem. Všechny rekordéry dnes již nabízí také funkci záznamu pouze při pohybu v obraze. Tato funkce snižuje objem ukládaných dat a tím lze výrazně prodloužit dobu jejich možného uložení. Po dosažení maximální celkové kapacity pevného disku začne rekordér automaticky přehrávat nejstarší záznamy.

    

  4. Příslušenství
  5. Kabeláž - Kabeláž u analogových systémů je každá kamera napojena na rekordér pomocí samostatného vedení. Pro kameru je třeba zajistit napájení a dále přenos obrazu mezi kamerou a nahrávacím zařízením. Napájení kamery lze řešit buď místně malým napájecím adaptérem v místě instalace kamery, nebo vzdáleně centrálním napájením. Místní napájení má dvě základní nevýhody – v místě instalace kamery musí být dostupná elektrická zásuvka 230V a systém nebude možné centrálně zálohovat proti výpadku napájení. Případnému zloději pak stačí po vniknutí do objektu vypnout přívod energie a kamerový systém bude mimo provoz. Výhodou tohoto řešení naopak je, že nedochází ke ztrátám napájení útlumem dlouhého vedení. Při centrálním řešení napájení je napájecí zdroj pro rekordér i kamery umístěn v jednom místě a kamery jsou napájeny po stejném vedení, kterým je přenášen videosignál. Toto vedení lze realizovat dvěma způsoby. První možností je využití hotových kabelů, které kombinují napájení a videopřenos. Dodávají se v délkách 10,20,30,40 a 50 metrů a konektory již mají nainstalované. Nevýhodou tohoto řešení je potřeba poměrně velkých otvorů pro průchod zdí při vedení kabeláže. Ve spojení s kamerami Relicam série Standard a Profesional je však tato nevýhoda výrazně potlačena. Tyto dvě řady kamer mají speciální výstupní kabel 950mm, který je zakončen konektorem RJ-45, na který je následně připojen rozbočovač pro standartní BNC a DC konektor. Výstupní kabel z kamery je dostatečně dlouhý pro průchod zdí, na které je kamera nainstalována a použitý RJ-45 konektor vyžaduje výrazně menší otvor.

   Ethernet - Dalším řešením je využití speciálních redukcí a kabelů typu ethernet, které jsou známé z počítačových sítí. Tyto kabely nabízí velmi přijatelnou cenu, dobré parametry a po trošce cviku rychlou montáž konektoru RJ-45. Ale hlavním důvodem k jejich využití je snadný přechod na IP kamerový systém v budoucnu, kdy není třeba instalovat novou kabeláž. Navíc tento kabel se protahuje celou trasou bez instalovaného konektoru, průrazy stěnou tedy stačí pouze v minimálním průměru 7-8mm. Sada kabelových redukcí není nákladnou záležitostí, nejprodávanější typ BL-RJ45V1, který vidíte na obrázku, stojí přibližně 200 Kč, a obsahuje redukci na stranu kamery i rekordéru. Navíc na rozdíl od kabelů BNC-DC nabízí kromě přenosu napájení a videosignálu i přenosový kanál pro případné připojení mikrofonu. Pokud se rozhodnete pro toto řešení vedení kabeláže, budete potřebovat nejenom kabel a redukce, ale také konektory na oba konce kabelu. Konektor naleznete pod označením K-RJ-45 a stojí cca 2,50 Kč. Pro instalaci konektoru je třeba vlastnit speciální kleště za cca 200Kč, které naleznete pod označením N-KLRJ45E. Instalace konektoru na kabel není opravdu složitá, ale vyžaduje jistou praxi. Návod k jeho instalaci naleznete v sekci otázek a odpovědí pod článkem Instalace konektoru RJ-45.

   Infračervené reflektory - Volitelným doplňkem, který se využívá u profesionálních instalací, mohou být externí infračervené reflektory, které v noci přisvětlují snímanou scénu. Důvodem k jejich použití může být nedostatečný výkon integrovaného přisvícení vámi zvolené bezpečností kamery, ale častěji se toto řešení používá kvůli létajícímu hmyzu. Pro ten je infračervené světlo viditelné, a při využití integrovaného přisvícení kamery dochází často ke snížení kvality záznamu díky roji komárů či můr, pohybujících se v blízkosti objektivu. V takovém případě je vhodné integrované přisvětlení kamery vypnout, a instalovat samostatný infračervený reflektor dále od samotné kamery.

   

 5. Instalace a konfigurace kamerového systému

  1. Instalace kamerového systému svépomocí
  2. Při instalaci svépomocí zákazník obdrží kompletní kamerový systém dle svého výběru ve výchozím nastavení a kompletní instalaci a konfiguraci provádí sám. Nejprve je vhodné celý systém zprovoznit „na stole“.

   • Nejprve je třeba do DVR-NVR rekordéru instalovat pevný disk. Pokud jste si od nás objednávali rekordér i pevný disk v rámci jedné objednávky, pak je již nainstalován. Dále je vhodné rekordér připojit k televizoru. Většina rekordérů je již vybavena moderním rozhraním HDMI.
   • U analogových systémů nyní můžete postupně zapojit jednotlivé kamery a ověřit jejich funkčnost. Zkontrolujte kvalitu obrazu u jednotlivých kamer, ještě před vlastní instalací. Je lepší případné problémy odhalit již v této fázi, než po finální instalaci na špatně dostupném místě.
   • Pokud chcete k rekordéru v budoucnu přistupovat i z počítače nebo mobilního telefonu, bude ještě třeba připojit rekordér do Vaší počítačové sítě a nakonfigurovat parametry pro spojení (viz. Konfigurace IP systémů v dalším odstavci)

   U IP systémů je postup o něco složitější, a jak bylo řečeno, vyžaduje základní znalosti o problematice počítačových sítí. Pokud tyto znalosti neovládáte, a nemáte ve svém okolí někoho, kdo vám může s nastavením pomoci, důrazně doporučujeme zvážit možnost vzdálené konfigurace systému. Její popis naleznete v odstavci „Vzdálená konfigurace systému“.

   • Nejprve je třeba nastavit základní síťové parametry rekordéru – tedy IP adresu, která rekordér identifikuje v síti, masku sítě, určující velikost (počet IP adres) sítě, výchozí bránu, což je adresa vnitřní strany Vašeho domácího routeru a DNS server, který bývá nejčastěji shodný s adresou brány. Stejně (ale s jinou IP adresou) je třeba postupně nastavit i všechny IP kamery v systému. Pokud máte všechny kamery připojeny do sítě, ve které se nachází i rekordér, je dále třeba nadefinovat IP adresy všech kamer na jednotlivé digitální kanály rekordéru.

   Další postup instalace je shodný pro analogové i IP systémy.

   • K místům instalace je třeba dovést příslušné kabely a kamery připevnit na zeď či strop. S většinou kamer jsou dodávány hmoždinky a šrouby, vždy však ověřte, že jsou použitelné pro Vámi zvolený podklad a že kamera je pevně uchycena. Přesný záběr se nejlépe provádí ve dvojici, kdy jeden zaměřuje kameru a druhý snímaný obraz kontroluje na monitoru DVR rekordéru. U varifokálních kamer je nyní třeba nastavit i požadovaný úhel záběru a zaostření kamery pomocí dvojice manuálních ovladačů na krytu kamery. Po dokončení zaměření kamery pečlivě zaizolujte veškeré konektory nejlépe jejich instalací do vodotěsné montážní krabice. Systém sice pracuje na nízkém napětí a nehrozí nebezpečí zranění, ale při vniknutí vody do konektorů dojde ke zkratu, někdy i k poškození kamery či napájecího zdroje.

   Po dokončení montáže všech kamer a pečlivé kontrole všech funkcí je systém připravený k provozu. Doporučujeme prostudovat všechny funkce rekordéru a při nejasnosti kontaktovat naši technickou podporu. Rádi Vám poradíme.

    

  3. Profesionální instalace kamerového systému

   V dnešní uspěchané době již velká část našich zákazníků požaduje kompletní instalaci „na klíč“. I tento typ služby jsme vám schopni nabídnout. Existuje ve dvou variantách. První a nejpoužívanější variantou je návštěva našeho technika u vás ještě před instalací / nákupem kamerového systému. Technik se zákazníkem probere jeho požadavky a navrhne vhodné rozmístění a tipy kamer, vedení kabelů a umístění nahrávacího zařízení. Za tuto službu je na místě vybírán poplatek dle aktuálního ceníku, který se však v případě realizace zakázky odečítá z celkové ceny. Na návštěvu technika je třeba vyčlenit dle složitosti plánovaného systému přibližně 1-3 hodiny vašeho času. Po schválení instalace zákazníkem dojde již k vlastní instalaci a nastavení rekordéru dle požadavků zákazníka. Cena instalace se odvíjí od spotřebovaného materiálu a náročnosti, zpravidla se pohybuje v rozmezí cca 1000-2000Kč za každou kameru.

   Druhá varianta se dá využít v případě, že zákazník přesně ví, který kamerový systém chce nainstalovat. Cena této instalace je pevně daná pro celé území České Republiky. Vzhledem k tomu, že u tohoto typu instalace nedochází k prohlídce na místě před objednávkou, může se výjimečně stát, že bude cena instalace navýšena. Jedná se často o montáže v historických budovách s mimořádně silnými stěnami či u montáží s velkou délkou kabeláže. O této skutečnosti bude zákazník informován ještě před započetí práce a má samozřejmě právo její provedení odmítnout. V případě zájmu o tento typ instalace stačí položku „Instalace kamerového systému“ přidat do košíku k Vaší internetové objednávce. Náš technik vás obratem kontaktuje a dohodne s vámi termín instalace.